2.KENYA YAPI MALZEMELERİ FUARI
09 - 12.11.2010 | NAİROBİ - KENYA