3. TÜRK TİCARET FUARI 

Fuar Kimliği
 • Fuar Tarihi
  22-25  Haziran 2011
 • Fuar Yeri
  Kenya-Nairobi
 • Fuar Alanı
  Kenyatta International Conference Centre (KICC)
 • Ülke Bilgisi
  385 milyon tüketiciye sahip Doğu Afrika pazarına giriş için en uygun ülke olan Kenya’
  da yapı sektörü, büyüme eğilimindeki tüm ülkelerde olduğu gibi, bu ülkenin de en
  dinamik sektörü konumundadır. Kenya 29 Milyar Dolarlık GSMH ile, Doğu Afrika’nın
  en büyük ekonomisine sahip hemen hemen her türlü ürünü ithal eder ve en fazla
  ihracat yaptığımız 4. Afrika ülkesidir.
 • Katılım Bedeli ve Devlet Teşviği
  Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi
  MADDE 5 – (1) Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir. 
  Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, Yurt Dışı Fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez. 
  Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği  
  MADDE 9–(1) Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.
 • Paket Ücrete Dahil Hizmetler
  1. Her 12 m2'ye
      standart stand
  2. 1 Masa, 2 sandalye
  3. 2 adet spot

     Her Standa;
  1. Stand içi halı, alınlık yazısı 
  2. Çöp Sepeti
  3. Grup priz
  4. Fuar Katoloğun dan sayfa tanıtım yazısı
 • Katılımcı Sektörler
  1. Ev Tekstil
  2. Gıda  
  3. Temizlik Malzemeleri 
  4. Otomotiv
  5. Makine
  6.  Elektrik
  7. Ambalaj
  8. Mutfak Ekipmanları
  9.Mobilya
  10. Kozmetik
 • Daha Fazla Bilgi İçin
  Derya ERGÜLEÇ
  Tel:   0 212 284 23 00 / 191 - 166
  Fax : 0 212 283 00 75
  derya@turkel.com.tr
Basın Bülteni

Türkel Fuarcılık, Doğu Afrika’nın en büyük ekonomisi Kenya’da 22 - 25 Haziran tarihleri arasında 3.cü kez GENEL TİCARET FUARI düzenleyecek. Nairobi’nin simgelerinden biri haline gelen KICC – The Kenyatta International Conference Center’da gerçekleşecek olan fuarda 50’den fazla üretici firma ürünlerini sergileyecek.

Fuara Türkiye’den ALTINYILDIZ GİYİM, SEYHAN AMBALAJ, ERŞEN TEKSTİL, DALGAKIRAN gibi sektörün önde gelen firmaları katılacak.

Fuara katılacak firmaların sergileyeceği ürünleri; ev tekstil, gıda, temizlik malzemeleri, otomotiv, makine, elektrik, ambalaj, mutfak ekipmanları, mobilya, kozmetik malzemeleri oluşturuyor.

Türkiye’nin Kenya’da en fazla fuar düzenleyen ülke olduğunu söyleyen T.C. Nairobi Büyükelçisi Tuncer Kayalar, “Kenya’da yerleşik 13 Türk firma var. Arıtma enertji tekstil ve turizm alanları en çok işbirliği yapılabilecek sektörler. Ayrıca Türkiye Kenya İş Konseyi’nin de oluşturuyoruz. Bu da önemli bir gelişme. Başkanı da Nahit Bozatlı oldu. Kenya tarafının başkanı da seçilecek” dedi. Türkiye Nairobi Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar ise piyasaların birkaç ithalatçının elinde olduğunu ve bunun sıkıntı yarattığını belirtti. Üsküdar, “Kenya pazarına ilk gelen kral olur. Çünkü çok bakir bir yer” dedi.

Neden Kenya…

29 milyar ABD Doları’nın üzerindeki GSYİH ile Kenya Doğu Afrika’daki en büyük ekonomidir.

Genel olarak, Türkiye-Kenya ekonomik ilişkileri incelendiğinde, son 2 yıl içinde Kenya’ya genel ihracatımızın yüzde 323 arttığı gözlenmekte, kısa bir dönem içinde Kenya’ya ihracatımızın 500 milyon dolara çıkması beklenmektedir. Diğer taraftan ikili ticaret ilişkilerimiz kapsamında ticaret fazlası verdiğimiz 4. ülke konumunda olan Kenya’da son yıllarda diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de ciddi bir hareketlenmenin olduğu gözlemlenmektedir.

2004’de, karayollarına Kuzey Koridoru Ulaşımı Geliştirme Projesi kapsamında ayrılan 207 milyon dolarlık yatırımın ve devletin son 2 yılda karayolları için ayırmış olduğu bütçedeki yüzde 70 artışın, ülke inşaat sektörünün son bir yılda kaydettiği yüzde 10’luk büyüme de tetikleyici bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Toplam çimento tüketiminin son iki yılda yüzde 25 arttığı Kenya’da özel bina yatırımlarının da son iki yılda yüzde 200’lük bir artış kaydettiği görülmektedir.Yıllık demir-çelik ihracatının yüzde 10 seviyelerinde arttığı Kenya’ya Türkiye’nin gerçekleştirmiş olduğu demir-çelik ihracatının 2007-2008 yıllarında yüzde 400’lük bir artışla büyüdüğü dikkati çekmektedir. Elektrikli ev eşyaları ve mobilya ihracatındaki artışın da Kenya’da yeniden bir haneleşme sürecinin işareti olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede, son bir kaç yıl içinde artan kaba inşaat malzemeleri giderlerinin peşinden, genellikle maliyeti düşük, hafif inşaat malzemelerinin içinde bulunduğu yeni ürünlerin de Kenya’da kendisine iyi bir pazar bulacağı değerlendirilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmelerin yanı sıra düşük maliyetine rağmen sahip olduğu kalite sebebiyle Türk mallarına olan ilginin de söz konusu pazarda önemli bir avantaj yaratacağı bilinmektedir.